whale

ماینرهای ابعاد بزرگ


منظور از ماینرهای ابعاد بزرگ، ماینرهایی است که، با توان محاسباتی بیش از   500TH/S  به استخراج می پردازند.

bitcoin-calculator

نرخ کارمزد ترجیحی

 

ماینر های ابعاد بزرگ می توانند از نرخ کارمزد ترجیحی ابر استخراج آرمانی بهره مند شوند.

ماینینگ بیت کوین

سرور اختصاصی

 

برای کاربران VIP آرمانی سرور های اختصاصی جهت اتصال به استخر ایجاد می گردد. با بهره گیری از این ویژگی عملکرد ماینر ها در برابر حملات DDOS احتمالی محافظت می گردد و اتصال پایدارتری خواهند داشت.

assistance

پشتیبانی برخط

 

پشتیبانی بر خط اختصاصی برای راه اندازی سرویس های جدید و نگهداری سرویس های موجود ارائه می گردد.

cryptocurrencies-going-up

مانیتورینگ و رفع نقص

 

سرویس مانیتورینگ و رفع نقص پیشرفته به صورت پیشفرض برای ماینر های ابعاد بزرگ فعال می باشد. با بکارگیری این سرویس کلیه دستگاه های ماینر به صورت مجزا مانیتور می شوند. در صورت بروز نقص در عملکرد ابتدا سیستم اقدام به رفع نقص نرم افزاری می کند و در صورت باقی ماندن مشکل از طریق پیامک، ایمیل و یل وب هوک به ماینر اطلاع داده می شود.