اساس عملکرد استخر استخراج آرمانی بر شفافیت و مبتنی بر قواعد قابل راستی آزمایی است. محاسبه درآمد و سود استخر بر اساس اطلاعات به روز و برخط شبکه محاسبه می گردد و در لحظه برای کاربران قابل برداشت می باشد.

آرمانی بر خلاف اکثر استخر ها پاداش بلاک و کارمزد تمام تراکنش ها را به صورت تمام و کمال با ماینر ها به اشتراک می گذارد. پس از هالوینگ اخیر بیت کوین کارمزد تراکنش ها تا 25% پاداش ماینینگ را شامل می شود!​

 

2.5 %

کارمزد کاربران VIP
 

BTC 0.0

حد برداشت سریع

سایر کارمزد ها

کارمزد پایه

4%

کارمزد واقعی
برای کاربران عادی
کارمزد برداشت عادی

BTC 0.0

* کارمزد شبکه کسر
می گردد
کارمزد برداشت خودکار

BTC 0.0

* کارمزد شبکه بر عهده
آرمانی