کارمزدها و هزینه ها


نرخ کارمزد

%2.50

نرخ کارمزد آرمانی برای استخراج رمز ارز ها یکی از پایین ترین نرخ ها در دنیا برای الگوریتم تضمین درآمد FPPS می باشد. علاوه بر نرخ عادلانه کاربران از اتصال پایدار و سیستم پایش آرمانی به صورت رایگان در اختیار کاربران آرمانی قرار می گیرد که درآمد ماینر ها را در مقایسه با سایر راهکارها تا %7 افزایش می دهد.

 

درآمد ماینر =

  (احتمال موفقیت ماینر X پاداش بلاک X (کارمزد استخر-1))
+
              (احتمال موفقیت ماینر X میانگین کارمزد تراکنش ها X (کارمزد استخر-1))
راهکار
پایداری اتصال
کارمزد
حداقل برداشت
99.9 % 2.5 % 0.0005 BTC
95.0 % 3.0 % 0.005 BTC
 

95.0 % 2.5 % 0.005 BTC
95.0 % 4.0 % 0.001 BTC